Početna stranica
Uslove Privatnosti Cookies

Izjava o privatnosti

Ovu platformu obezbeđuje tehnički dobavljač Poules.com B.V.SV Ajax
Poules.com postupa u skladu sa holandskim zakonom o privatnosti (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Poules.com obrađuje samo (lične) podatke koje je korisnik uneo u sebe. Za popunjavanje je potrebno popuniti e-mail adresu i ime, kako bi učestvovali na Poules.com. Svi ostali (lični) podaci nisu potrebni za učešće. Ako su ovi dobrovoljni podaci popunjeni, oni se mogu koristiti na primer (ali ne samo) za statističke svrhe. Slika je takođe lični podatak.

Poules.com koristi podatke koji se odnose na ime za objavljivanje rangiranja ili statistike. Učešćem na Poules.com korisnik daje svoj pristanak da njegovo ime bude objavljeno na web stranici. Za poules, čija je postavka privatnosti 'poule vidljiva javnosti' isključena, imena učesnika su vidljiva samo za učesnike ovog određenog pula, koji su prijavljeni. Ostali lični podaci će biti vidljivi tek nakon što ih korisnik popuni u sebi.

Poules.com neće objavljivati e-mail adresu korisnika na web stranici.

Poules.com mogu koristiti e-mail adresu da kontaktirate korisnika ili da pošaljete bilten sa Poules.com. Uvek je moguće odjaviti se sa ovog newslettera (na kraju e-maila).

Poules.com neće deliti e-mail adresu korisnika sa trećom stranom, bez izričitog odobrenja korisnika. Ako korisnik želi da učestvuje u nekoj od poule našeg partnera, moguće je da od korisnika zatraže naši partneri, ako pristane na korišćenje svoje e-mail adrese za primanje informacija, biltena ili ponude.

Poules.com ili jedan od njegovih partnera može da zatraži dodatne lične podatke kako bi mogao da pruži cenu tom korisniku. Ovi dodatni podaci nisu dozvoljeni za bilo koji drugi kraj osim davanja cene i nisu objavljeni.

Poules.com obrađuje lične podatke samo za zbirne statističke ciljeve, a ne za individualno praćenje.

Poules.com može da promeni ili izbriše lične podatke na zahtev. Za zahtjev, molimo Vas da kontaktirate Poules.com. Većina ličnih podataka takođe može biti izmenjena od strane korisnika.