Startpagina
Voorwaarden Privacy Cookies

Privacybeleid

Dit platform wordt verzorgt door technisch leverancier Poules.com B.V. ten behoeve van SV Ajax.
Inleiding

Poules.com neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@poules.com.

Wie is Poules.com?

Poules.com is de besloten vennootschap Poules.com B.V., kantoorhoudende te (1072 RG) Amsterdam aan de Lizzy Ansinghstraat 163, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61910570.
Poules.com is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Poules.com de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Poules.com jouw gegevens?

Poules.com verwerkt alleen (persoons)gegevens die door de gebruiker zelf zijn ingevuld. Een e-mailadres en naam zijn noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan Poules.com. De andere (persoons)gegevens zijn niet voorwaardelijk om deel te kunnen nemen. Indien deze niet-voorwaardelijke (persoons)gegevens worden ingevuld, mogen deze gebruikt worden voor bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) statistische doeleinden. Een foto is ook een persoonsgegeven.
Poules.com gebruikt de naamgegevens om een klassement of statistiek te kunnen publiceren. Door deel te nemen aan een poule geeft de deelnemer toestemming om zijn of haar naam te publiceren op de website. Voor poules waarbij in de privacyinstellingen de optie ‘Poule is publieke zichtbaar’ is uitgeschakeld, geldt dat de persoonsnaam alleen zichtbaar is voor ingelogde deelnemers van die poule. Andere (persoons)gegevens worden pas zichtbaar als de gebruiker deze zelf invult.
Poules.com zal een e-mailadres niet publiceren op de website.
Poules.com mag een e-mailadres gebruiken om contact op te nemen met een deelnemer of om een nieuwsbrief van Poules.com te sturen. Het is altijd mogelijk om af te melden voor deze nieuwsbrief (onderaan de e-mail).
Poules.com zal een e-mailadres niet verstrekken aan derden zonder expliciete toestemming van de deelnemer. Mogelijk wordt bij deelname aan een poule van onze partners gevraagd toestemming te geven om een e-mailadres te gebruiken voor een nieuwsbrief of aanbieding.
Poules.com of een partner kan mogelijk om aanvullende (persoons)gegevens vragen om een prijs uit te kunnen keren. Deze gegevens mogen alleen gebruikt worden voor dit doeleinde en worden nergens anders voor gebruikt en niet gepubliceerd.
Poules.com verwerkt (persoons)gegevens voor statische doeleinden en niet voor individuele tracering.
Poules.com kan op verzoek (persoons)gegevens wijzigen of verwijderen. Neem hiervoor contact op met Poules.com. Het grootste deel van de (persoons)gegevens kunnen ook zelf worden gewijzigd.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Poules.com heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Poules.com over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Poules.com. Je kunt verzoeken dat Poules.com je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Poules.com te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Poules.com of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Poules.com te verkrijgen. Poules.com zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Poules.com je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Poules.com
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@poules.com. Poules.com zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Poules.com een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Poules.com je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
- Verwerkers
- Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Poules.com
Het kan zijn dat Poules.com verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Poules.com ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Poules.com worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Poules.com worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Poules.com je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@poules.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Poules.com jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@poules.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.