Úvodná stránka
Podmienky Ochrana osobných údajov Cookies

SV Ajax

Podmienky

Podmienky

Poules.com je technickou platformou na organizovanie hier a v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah hier organizovaných na tejto platforme.

Organizátor hry je zodpovedný za dodržiavanie zákona o hazardných hrách a Kódexu správania pri propagačných hazardných hrách.

Aby ste mohli získať výhru, musíte mať minimálne 18 rokov.

Používateľ je fyzická osoba a nie je povolené zúčastniť sa s viacerými účtami na Poules.com.

Pred odovzdaním propagačnej výhry môže stránka Poules.com alebo jej partneri požiadať o predloženie dokladu totožnosti, napríklad kópie pasu alebo občianskeho preukazu. Tieto údaje slúžia výlučne na prevenciu podvodov a dodržiavanie vekového limitu a v žiadnom prípade sa nebudú uchovávať.

Na stránke Poules.com nie je povolené používať urážlivé výrazy alebo obrázky.

Poules.com nezodpovedá za obsah, ktorý môžu upraviť samotní používatelia, ani za obsah akejkoľvek externej webovej stránky, na ktorú sa možno dostať prostredníctvom odkazu na stránke Poules.com.

Poules.com má vždy právo vylúčiť alebo odstrániť používateľov z webovej stránky bez udania dôvodu.

S údajmi, ktoré Poules.com zhromažďuje v súvislosti s účasťou na tejto webovej lokalite, sa zaobchádza dôverne a v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Bez výslovného súhlasu používateľa Poules.com neposkytne jeho údaje tretím stranám.

Poules.com nezodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú účasťou na hrách organizovaných na tejto platforme, a odporúča zúčastňovať sa len na hrách, ktorých administrátora poznáte a/alebo mu dôverujete.

Poules.com nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku chýb v hre, sieti, programovaní alebo systéme, za neúplnosť údajov alebo za nedostupnosť webovej stránky. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme problémom a chybám predišli. Ak zistíte chybu, pošlite prosím e-mail na adresu info@poules.com. Následne sa pokúsime problém čo najskôr odstrániť.

V prípade chýb alebo nejasností v pravidlách hry, programových chýb alebo nepredvídaných okolností nie je možné uplatniť nárok na body alebo výhry. Poules.com má v tomto smere konečné slovo.

Po skončení hry alebo pretekov odporúčame do 12 hodín skontrolovať vlastné body alebo body ostatných hráčov a požiadať o opravu, ak si myslíte, že je to vhodné. Opravy môžu byť udelené, ale tiež nemusia byť udelené bez ďalšieho vysvetlenia. Poules.com má v tomto posledné slovo. V súvislosti s týmto rozsudkom sa nebude viesť žiadna ďalšia korešpondencia.

Poules.com môže kedykoľvek rozhodnúť o oprave bodov, ak to Poules.com považuje za opodstatnené. Žiadna korešpondencia sa nebude uzatvárať.

Poules.com môže vykonať zmeny na webovej stránke, nie je povinný o tom viesť korešpondenciu a nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku tejto zmeny.

Poules.com nenesie zodpovednosť za dôsledky (následných) rozhodnutí (medzi)národných disciplinárnych komisií a (medzi)národných športových federácií, ktoré majú akýkoľvek vplyv na výsledky a/alebo poradie na Poules.com.

Poules.com nemôže niesť zodpovednosť za osobné chyby a nie je možné viesť korešpondenciu o výsledkoch.

Všetky práva duševného vlastníctva vrátane - okrem iného - autorských práv, práv na ochranné známky a databázy, ktoré sa vzťahujú na všetok obsah (front end a back end) na webovej stránke, sú vo vlastníctve Poules.com a nesmú sa používať ani kopírovať bez výslovného povolenia.

Poules.com nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku zverejnenia akéhokoľvek obsahu na webovej lokalite.

Ak hráte v hre niektorého z našich partnerov, musíte akceptovať podmienky tejto hry a tie dopĺňajú všeobecné podmienky Poules.com.