Začetna stran
Pogoji Zasebnost Cookies

Izjava o zasebnosti

To platformo zagotavlja tehnični dobavitelj Poules.com B.V. za SV Ajax.
Poules.com deluje v skladu z nizozemskim zakonom o zasebnosti (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Poules.com obdeluje samo (osebne) podatke, ki jih je vnesel uporabnik sam. Za sodelovanje na spletni strani Poules.com je treba izpolniti e-poštni naslov in ime. Vsi drugi (osebni) podatki za sodelovanje niso potrebni. Če so ti podatki izpolnjeni prostovoljno, se lahko uporabijo na primer (vendar ne samo) za statistične namene. Slika je prav tako osebni podatek.

Poules.com uporablja podatke o imenu za objavo razvrstitve ali statistike. S sodelovanjem na spletni strani Poules.com uporabnik soglaša, da se njegovo ime objavi na spletni strani. Pri polah, katerih nastavitev zasebnosti "pola je vidna javnosti" je izklopljena, so imena udeležencev vidna le udeležencem te posamezne pole, ki so prijavljeni. Drugi osebni podatki bodo vidni šele, ko jih bo uporabnik sam izpolnil.

Poules.com na spletnem mestu ne bo objavil e-poštnega naslova nobenega uporabnika.

Poules.com lahko uporabi e-poštni naslov za vzpostavitev stika z uporabnikom ali za pošiljanje novic s spletne strani Poules.com. Vedno se je mogoče odjaviti od prejemanja teh novic (na koncu e-poštnega sporočila).

Poules.com brez izrecne odobritve uporabnika ne bo delil uporabnikovega e-poštnega naslova s tretjimi osebami. Če želi uporabnik sodelovati v enem od poules naših partnerjev, je mogoče, da ga naši partnerji vprašajo, ali se strinja z uporabo svojega e-poštnega naslova za prejemanje informacij, glasila ali ponudbe.

Poules.com ali pa lahko eden od partnerjev zaprosi za dodatne osebne podatke, da bi lahko temu uporabniku posredoval ceno. Ti dodatni podatki se ne smejo uporabljati za noben drug namen kot za posredovanje cene in se ne objavijo.

Poules.com obdeluje osebne podatke samo za zbirne statistične namene in ne za sledenje posameznikom.

Poules.com lahko na zahtevo spremeni ali izbriše osebne podatke. Za zahtevo se obrnite na Poules.com. Večino osebnih podatkov lahko spremeni tudi uporabnik sam.